A

Aanpak Negatief Zelfbeeld 

Aarden-gronden-centreren 

ADHD & ADD – Leren accepteren en omgaan met ADHD & ADD.

Asinotherapie –  Ook wel ezeltherapie genoemd. Maak kennis met Lotte, Rutske en Sophie.

Autisme – Leren accepteren en omgaan met autisme.

B

Baboeshka’s – Het werken met poppetjes om een beeld in scène te zetten. Een waardevol therapeutisch- of coaching-middel die een verhaal laat vertellen over de ecologie, de familie en het gezin of team en organisatie, in een eenvoudige en natuurlijke taal.

Bedrijf – Systemische circulaire team coaching  – herstel en groei van organisatieprocessen (alle neuzen dezelfde kant op) en management consulting aan de hand van drie leidende principes. Duurzaam – minimalistisch – holistisch (kijk zo breed mogelijk).

Belevingstuin – Een explosie van geur en kleur – blije bijen – vrolijke vlinders – dikke hommels – vogels – plukbloemen – kruiden – fruit – eetbare bloemen – rozen – 1 jarige zaaimengsels en vaste planten.

 

C

Chakra Therapie – Is een methode die de harmonie tussen lichaam, ziel en geest bevorderd. Waarbij blokkades worden opgeheven en de levensenergie weer gaat stromen.

Creatieve ontwikkeling – Is een onderdeel van de cognitieve ontwikkeling. Je bent creatief als je op een zelfbedachte manier ervaringen, gedachten en dromen verwerkt in al je creaties. Leer nieuwe dingen te bedenken en te creëren met taal, muziek, beweging en beeldende technieken zoals bijvoorbeeld het maken van een Vision Board.

Creatieve Therapie Beeldend – Wordt gebruikt om in contact te komen met (onbewuste) gedachten, gedrag en gedrag zonder er direct erover te praten. CT is een vorm van psychotherapie waarbij je gebruik maakt van beeldende media, zoals tekenen, schilderen, boetseren, mixed media, fotografie en film.

D

DISC en Drijfveren coaching – Een instrument om zelfkennis te vergroten. Inzicht krijgen in de communicatie- en gedragsstijl van jezelf en anderen. De DISC analyse verteld je hoe je dingen doet. En de Drijfveren analyse waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

E

E-coaching – coaching per chat, telefoon, videobellen en/of per e-mail. Hierbij wordt gebruik gemaakt van integratief coachen voor een duurzaam effect.

Emotiemanagement – Combinatie van energetisch werk, lichaamsgerichte- en mentale oefeningen. Een doeltreffende methode om in balans te komen en blijven.

Emoties hebben een belangrijke functie in ons leven. Wanneer de emotionele huishouding uit balans raakt kan de stress die voortdurende angst, boosheid en schuldgevoelens met zich meebrengen ons uitputten en ziek maken.

Onderdrukte emoties stapelen zich op en komen uiteindelijk in versterkte vorm tot uiting. Gedrag en/of klachten die voortvloeien uit onderbewuste emotieverstoringen.

Empathische Ontwikkeling –  Gereedschapskist voor mededogen.

Energetische Therapie – Het opheffen van blokkades en energiebalans herstellen in de menselijke energiestroom. Het resultaat zal zijn een betere balans tussen lichaam, ziel, geest. Het vergroten van het zelfhelend vermogen en een betere gezondheid doordat klachten zichzelf opheffen en/of verlichten.

F

Faalangsttraining

Familievervreemding –  kindervervreemding, ouderverstoting en/of familieverstoting.

G

Gezinscoaching & Opvoedkunde –  Systeemcoaching – jeugdzorg – ouderbegeleiding

Geweldloze Communicatie – Empathie als rode draad om in verbinding met jezelf en anderen te communiceren.

Grenzen Stellen – Leven in plaats van geleefd worden.

H

Herstelbegeleiding –  Particulier – bedrijven – verzekeraars – UWV.

Hof van Pomona – Orangerie – belevingstuin – trainingslocatie.

Hoogbegaafdheid – Is meer dan een IQ hoger dan 130. Er moet sprake zijn van minimaal 5 van de volgende kenmerken: Perfectionistisch – autonoom in denken en/of handelen – snel en creatief oplossend vermogen – nieuwsgierig met een breed interessepatroon – asynchrone ontwikkeling – idealistisch – divergent denken – intens voelend – doorzetter.

Bij hoogbegaafdheid wordt vaak gedacht aan succesvolle mensen die alles aan komt waaien. Hoogbegaafden mensen hebben vaker dan niet-hoogbegaafden psychosociale problemen en zijn niet altijd succesvoller in opleiding en werk. 87% van de hoogbegaafden is daarbij hooggevoelig en bevattelijker voor psychisch lijden.

Hooggevoeligheid – Inzicht krijgen in en leren omgaan met HSP.  Een verklaring vinden voor psych(osomat)ische klachten en het herstellen daarvan.

Hypnotherapie & Regressie – Traumatherapie – stressreductie – transformatie.

I

Intuïtieve Ontwikkeling – Kennis maken met de verschillende vormen van intuïtie en leer vertrouwen op je innerlijke stem.

J

Jeugdzorg – begeleide intervisie, supervisie, team coaching en werkbegeleiding.

K

Kernkwaliteiten – Snel inzicht krijgen in kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

Kunstzinnig dynamisch begeleider – begeleide intervisie, supervisie en coaching voor beeldende kunstenaars.

L

Leiderschapstraining: intervisie – supervisie – werkbegeleiding – teamcoaching.

M

N

Narratief schrijven – Valt onder de psychologie van de levenskunst. Door middel van het schrijven van je levensverhaal werken aan een dieperliggend doel.

Natuur coaching – De wijsheid en heilzame werking van de natuur inzetten voor je persoonlijke ontwikkeling en de genezing van lichaam en geest.

Natuurgeneeswijze – Een holistische, brongerichte benadering en gaat over het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid. Het zelf genezend vermogen zoveel mogelijk stimuleren zodat je in harmonie komt met zichzelf en omgeving. Dit volgens de 5 natuurgerichte principes; Energie – prikkeloverdracht-  drainage – voeding – psyche – en de 4 natuurkwaliteiten warm – koud – droog – vocht.

O

Organisatiebegeleiding – Begeleiding bij het leer- en ontwikkelproces van organisaties. Vanuit verschillende perspectieven (holistisch) wordt er naar de organisatie als samenhangend geheel gekeken om vandaaruit het business perspectief en de mensen te verbinden.

P

Persoonlijke effectiviteit –  Krijg inzicht in je eigen mogelijkheden en leer beter communiceren, waarnemen, beïnvloeden en efficiënter werken. Met als beloning meer tijd en energie.

Positieve Psychologie – Stroming binnen de psychologie en gaat over positieve ervaringen als geluk, hoop en liefde.

Postitieve Gezondheid Zorgverlener – Een benadering binnen de gezondheidszorg. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen van de mens en niet op beperkingen of ziekte zelf.

Posttraumatisch Succes – Gaat over traumatische ervaringen transformeren tot een manier van oplossingsgericht en optimaal functioneren.

Psychologie van het zien – Beter leren zien – Een systemische benadering; Onzichtbare verbanden zichtbaar maken.

Psychologie van kleur – Leren denken in kleuren en leer jezelf beter kennen.

Q

R

S

Stervensbegeleiding – 

Er is meer tussen hemel en aarde,

Horatio, dan uw geest kan bevatten.

– William Shakespeare

Jij of een geliefde staat op een cruciaal punt in het leven. Een ziekte die niet meer wil genezen. Het leven loslaten, overgaan, hoe doe je dat? Mogelijk liggen er nog zaken die aandacht vragen. Je zoekt naar herstel van relaties, vergeving van jezelf of die ander. Overdenkingen van je leven. Heb ik de dingen goed gedaan? En hoe vind ik vrede in de naderende dood?

Door een bijna-dood-ervaring op jonge leeftijd heeft Patricia een bijzondere band met de dood. Ziekte, genezing en uiteindelijk de dood zijn halteplaatsen voor de ziel. De reguliere medische wetenschap heeft nauwelijks pogingen gedaan op op zielsniveau sterven een plaats te geven.

Als de ziel vertrekt sterft het lichaam. Patricia richt zich door holistische- en systemische begeleiding op verlichting en bevrijding van oorzaken en symptomen. Met als doel op een waardige manier het aardse leven achter te laten en zonder angst en pijn naar een nieuwe dimensie over te gaan.

-beschermen, verbinden, weven en ondersteunen-

Spirituele Crisis – Een ineenstorting na het verlies van werk, relatie of een geliefde. Een spirituele crisis kan ook ontstaan door overmatig gebruik van middelen, spirituele ontwikkeling en/of ongeval. Geestelijk uit de war raken en de crisis gebruiken als bron van groei is het doel van de behandeling 

T

Teamcoaching – Het begeleiden van leerprocessen gericht op de werkcontext. Resultaat- en ontwikkelingsgericht op zelfsturing in werken en leren.

Tekenen & Schilderen Intuïtief – Cursus – training – workshop.

Transpersoonlijke counseling – Zeer geschikt voor mensen met “buitengewone ervaringen”. Die ervaringen worden vaak spiritueel, mystiek of paranormaal genoemd. Denk hierbij aan bijna-dood-ervaringen, telepathie, voorspellende dromen en buitengewone waarnemingen (ESP). De buitengewone ervaringen zijn voor veel mensen richtingbepalend en zingevend, maar ervaren daarbij vaak ook onbegrip uit hun omgeving. Sommige mensen raken in de war en worden onterecht “magisch denken” verweten . Door middel van counseling worden deze bijzondere ervaringen geïntegreerd in het dagelijks leven. Met als gevolg meer kracht, vitaliteit en een groter gevoel van eigenwaarde.

Transactionele Analyse (TA) – Een persoonlijkheidstheorie en therapeutische, coaching- of supervisorische methode die zich richt op persoonlijkheid, communicatie en verandering.

Tuin coaching – Ervaringsbewustzijn stimuleren en innerlijke wijsheid vinden in een vruchtbare en natuurlijke omgeving om te komen tot herstel, nieuwe inzichten en zinbeleving. Schepper worden van je eigen leven door de kracht van de natuur.

U

V

W

Werken met lichaamsenergie

Wandelcoaching – Wandelen is zo oud als de natuur zelf. De verschillende coaching-technieken in combinatie met geur-, kleur- en omgevingsbeleving hier in De Peel zorgen voor een verfrissende manier van lichaamsgerichte ontwikkelings- en herstelaanpak.

X

Y

Z

ZELFONTWIKKELING

Het volgen van deze cursus bevrijdt je van een negatief zelfbeeld, angsten en destructieve gedachtepatronen. Door bezig te zijn met je gehele persoonlijkheid zoals werken aan zelfwaardering en zelfacceptatie maak je de weg vrij voor gezondheid en innerlijke vrede. Controle over eigen leven, welzijn en ook een positieve en assertieve houding zal het resultaat zijn.

Trainingsprogramma:

  • Module 1; Algemene zelfverbetering
  • Module 2; Vergroten van zelfvertrouwen
  • Module 3; Assertieve vaardigheden
  • Module 4; Positief denken