Energetische therapie

Er bestaan 2 soorten energieën. Grofstoffelijke, deze is door de wetenschap bewezen. En fijnstoffelijke energie die door ervaring is bewezen en voor iedereen voelbaar en waarneembaar.

De mens bestaat uit energie (=trilling of frequentie) en is opgebouwd uit verschillende aspecten; Fysieke, gevoelsmatige, mentale en spirituele. Als deze verschillende onderdelen niet goed samenwerken kan energie niet vrij doorstromen. Het lichaam kan dan op allerlei manieren laten weten dat er iets mis is.

In het werken met lichaamsenergie door middel van de chakra’s staat het “terugvinden” van je eigen IK centraal. Die kern kan vragen om nieuwe zingeving, om een ontdekkingsreis waarin onbekende wegen het leven verdiepen en mogelijkheden aanreiken tot groei.

Ons lichaam kan moe  zijn en daarmee ook onze geest. We kunnen ons onvoldoende prettig voelen in “ons huis”, energie kan blokkeren en vast gaan zitten. Werken met lichaamsenergie heeft de bedoeling om te komen tot evenwicht en harmonie in de ruimste zin van het woord.

Chakra’s zijn van vitaal belang voor ons lichaam, ze geven het lichaam levensenergie en daarmee kracht. De genezing- brengende energieën worden via de chakra’s naar de zieke delen van het lichaam gevoerd en brengen hen in evenwicht. Chakra’s zijn concentrische wielen, ieder met een eigen kleur, eigen toon, eigen gebaar en eigen tijdklok.

Healing is niet zomaar een behandeling van ongemak en ziekte. Het is een ontwikkelingsproces dat vereist dat je zelf actief bent bij je genezing. Je moet klaar en bereid zijn om alle aspecten van je leven te bekijken. Je wordt bewust van je eigen patronen en kan je vrijheid en mogelijkheden geven om je eigen keuzes te maken.

Echter, healing is geen wondergenezing en draait niet altijd om genezing en voorkomen van de dood. Sommige mensen denken dat healing alleen werkt als we vrij zijn van pijn, verdriet en trauma. Het is een geleidelijk proces waarbij er maatregelen worden genomen die nodig zijn voor genezing. Maar het zal altijd leiden tot grotere zelfverantwoordelijkheid en een beter contact met je innerlijke kracht.