Intuïtieve ontwikkeling

Intuïtie is een vorm van waarneming. Namelijk; Direct weten en staat in contact met de roep van je ziel. Het is een oerinstinct om te kunnen overleven en een innerlijke raadgever die je de weg wijst als feitelijke kennis ontbreekt.

Er zijn verschillende vormen van intuïtie:

 • Actiegerichte
 • Creatieve
 • Ontdekkende
 • Verlichtende
 • Voorspellende
 • Waardebepalende

Bij de inzet van intuïtie word het 80/20 principe toegepast. Wat wil zeggen dat je rekening moet houden met een foutmarge van 20%. Kritische reflectie is noodzakelijk vanwege de scheidingslijn tussen wensgedachten en zuiver verkregen informatie waarmee je het risico loopt voorbij te gaan aan de ratio en de werkelijkheid uit het oog verliest.

Intuïtie is pas dan succesvol wanneer het een automatische verwerking is van eerder aangeleerde informatie, kennis en vaardigheden. Dit omdat onze intuïtie alleen zover kan gaan als de ervaring reikt.

Specialistische begeleiding in een veilige omgeving met als doel:

 • Onderzoek naar je voorkeursstijl(en); Verbaal, visueel, fysiek kinesthetisch en/of spiritueel kinesthetisch.
 • Inschatting leren maken hoe je de verkregen informatie het beste kan toepassen.
 • Beslissen op basis van gezond verstand.
 • Leren je hart te volgen en ook te onderbouwen op basis van logische argumenten.
 • Inzetten van de drie-tekensregel.
 • Leren filteren van aannames en eigen perceptie.
 • Leren vertrouwen op eigen kracht.
 • Vergroten autonomie en zelfvertrouwen.
 • Meer levensvreugde en vitaliteit.

Durf jij (nog) niet te vertrouwen op eigen intuïtie? Met als gevolg (faal)angst, onzekerheid en keuzestress? Maak dan een afspraak of neem vrijblijvend Contact op.