Specialistische (jeugd)hulpverlening en conflict expertise.

Opvoeden is één van de oudste en moeilijkste taken ter wereld en veel ouders ervaren dat als een zware verantwoording. Soms is er dan extra aandacht nodig voor vraagstukken van sociale, emotionele, mentale gedragsmatige en/of opvoedkundige aard.

Patricia is een Systeemtherapeutisch Werker en richt zich op het professioneel coachen van kinderen, jongeren, volwassenen en opvoeders/gezinnen volgens een multidisciplinaire methode. Zij maakt o.a. gebruik van de presentietheorie, geweldloze communicatie, geweldloos verzet en de narratieve systeemtherapie.

Zij bekijkt iedere situatie onpartijdig en houdt rekening gehouden met de onderlinge verhoudingen. Een belangrijk doel van de coaching is het herstel van de communicatie, steunbronnen, eigen (veer-)kracht en regie hervinden.

Systeemgerichte integrale coaching bij meervoudige en complexe problemen. Bijvoorbeeld:

  • Middelengebruik en/of verslaving.
  • Het samengestelde gezin.
  • Ouderverstoting.
  • Familieverstoting.
  • Partner relatie problemen. Scheiden of blijven?
  • Conflict scheiding.
  • Verlies, trauma en (verstoorde)rouw.

Heb je een specifieke vraag neem dan vrijblijvend Contact op.

Wij zijn aangesloten bij SJK en BPSW (622993)